Περιεχόμενα του έργου

Το έργο ολοκληρώνεται στις 30/11/2015 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Διεξαγωγή μελέτης με αντικείμενο την εκπόνηση θεραπευτικών οδηγιών για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής.
 2. Δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού και σχεδιασμό δραστηριοτήτων ενημέρωσης – αφύπνισης συμμετοχικού χαρακτήρα για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, που θα λειτουργεί ως οδηγός με βάση τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες στην τάξη. Προβλέπεται επίσης η εκπαίδευση σχολικών συμβούλωνκαι  εκπαιδευτικών,  με  στόχο  την υλοποίηση ενημερωτικών  προγραμμάτων πρόληψης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση 2 Ημερίδων για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που θα υλοποιήσουν τις δράσεις ενημέρωσης – αφύπνισης συμμετοχικού χαρακτήρα με τους μαθητές.
 4. Διοργάνωση 2ήμερου πανελλαδικού συνεδρίου για δημόσια συζήτηση (Forum) για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής με διεθνή συμμετοχή
 5. Δημιουργία διαδραστικούportal το οποίο θα αποτελέσει βασικό μέσο διευκόλυνσης της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών, ενημέρωσης και δημοσιοποίησης του προγράμματος προς τους εκπαιδευτικούς -εκτελεστές του προγράμματος.
 6. Παρουσίαση του προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, youtube).
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογών(παιχνίδια, διαγωνισμοί) για την κινητοποίηση συμμετοχής της ομάδας στόχου.
 8. Ραδιοφωνικά Μηνύματα αφύπνισης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
 9. Καταχωρίσεις αφύπνισης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
 10. Ενημερωτικό Υλικό (αφίσες, προσκλήσεις, έντυπα) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις δράσεις του έργου και θα αποσταλεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, σε συλλόγους γονέων, Κέντρα πληροφόρησης νέων, ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων και κλινικών κ.α.
 11. Ενημερωτικές διαφημίσεις (infomercials) για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής.