Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Yπεύθυνος επεξεργασίας:

Η εταιρεία «ΑΝΑΣΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Έδρα: Λ. Συγγρού 36-38 Αθήνα ΤΚ 11742,Τηλ.: 210-9234904,Fax: 210-9234907, E-mail: anasa07@otenet.gr, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ΑΝΑΣΑς: dpo@anasa.com.gr

Αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Fax: 210 6475628,

email:contact@dpa.gr)

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Για εμάς στην «ΑΝΑΣΑ», το πιο ισχυρό θεμέλιο για την εκπλήρωση του κοινωνικού μη κερδοσκοπικού σκοπού μας, είναι η εμπιστοσύνη όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας παρέχοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.

Με την ισχύ από 25 Μαΐου 2018, του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 εφαρμόζουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο δικτυακός τόπος της ΑΝΑΣΑς αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας μας. Εδώ παρουσιάζουμε το έργο μας, όπως κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές, συμβουλές, γνώμες για την επίτευξη του σκοπού μας. Επιπλέον, ανακοινώνουμε ειδήσεις για την ευαισθητοποίηση σε θέματα διαταραχών πρόσληψης τροφής, τόσο στο ευρύ όσο και σε πιο εξειδικευμένο κοινό.

Για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στον δικτυακό μας τόπο απαιτείται επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε καταχωρήσει εθελοντικά κατά την είσοδο σας και την πλοήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες δεδομένων, οι οποίες μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε μια ομαλή χρήση. Η νομική βάση προς τούτο είναι το έννομο συμφέρον μας για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και η συγκατάθεσή σας να αποδεχτείτε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται:

 • για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας. Για τα cookies, δείτε την πολιτική μας εδώ
 • όταν μας αποστέλλετε μια αίτηση για να γίνετε φίλος/συνδρομητής ή δωρητής μέσω του δικτυακού μας τόπου ή με άλλο μέσο, μόνο για σκοπούς διαχείρισης της αίτησής σας
 • για στατιστικούς σκοπούς.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος συνδέεται με τα καθήκοντά μας, τα οποία ορίζονται στο καταστατικό λειτουργίας μας ως Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Δεν προβαίνουμε σε περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, για άλλον σκοπό διαφορετικό από αυτόν που δηλώνεται. Δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Δεν θα δημοσιοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές εφόσον έχουμε προς τούτο έννομη υποχρέωση.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς. Δεν προβαίνουμε σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.

Κατά κανόνα, δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, παρέχοντας τις δέουσες εγγυήσεις.

Οι χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών θα πρέπει να διαβιβάζουν προσωπικά τους δεδομένα σε εμάς μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Δεν επηρεάζουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας στους ιστοτόπους αυτούς ή τη συμμόρφωση των τελευταίων με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 1. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας http://www.anasa-trofigiaskepsi.gr/

Σας παρέχουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο μας, εξασφαλίζουμε ότι δεν βρίσκεται εκτός σύνδεσης και λαμβάνουμε μία ανώνυμη στατιστική που μας βοηθά να διαπιστώσουμε αν το πετύχαμε.

Σκοπός: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε την πρόσβαση (όπως η διεύθυνση ΙΡ σας) και τα χρησιμοποιούμε, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του διαδικτυακού μας τόπου. Ειδικότερα: Κατά την είσοδο στον ιστότοπό μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια στον διαμετακομιστή του ιστότοπου μας:

 • η διεύθυνση IP της συσκευής σας,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (Access provider)

Τα ως άνω δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους σκοπούς ορθής δημιουργίας σύνδεσης, άνετης χρήσης του ιστοτόπου μας.

Εφόσον έχετε συναινέσει στον «γεωεντοπισμό» στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας (δεδομένα τοποθεσίας σας)  εν σχέσει αποκλειστικά και μόνο με την τοποθεσία των γραφείων μας.

Νομική Βάση: Για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, ήτοι το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του δικτυακού μας τόπου. Επιπλέον και η συγκατάθεσή σας να σας παρέχουμε την πρόσβαση που ζητήσατε με την είσοδό σας και την πλοήγησή σας. Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα (διευθύνσεις ΙΡ) στον δικτυακό μας τόπο.

Αποθήκευση: Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

Αποδέκτες: Κανένας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με άλλους υπευθύνους επεξεργασίας.

Εκτελούντες την επεξεργασία: Χρησιμοποιούμε μόνο αξιόπιστους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, εν προκειμένω τον τωρινό μας πάροχο φιλοξενίας. (https://www.isol.gr)

Διαβιβάσεις σε Τρίτες Χώρες: Καμία. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός ΕΟΧ/ΕΕ.

 

 1. Όταν χρησιμοποιείτε την σελίδα Επικοινωνία στο http://www.anasa-trofigiaskepsi.gr/

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας στον ιστότοπό μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνουμε επίσης προσωπικά δεδομένα από εσάς. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από εμάς για τον χειρισμό της αίτησης σας και αν αφορούν στην χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας ΑΝΑΣΑ, σας ενημερώνουμε να επικοινωνήσετε με αυτό και να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη από αυτό διαδικασία που παρέχει προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα  για διαφημιστικούς σκοπούς ούτε τα μοιραζόμαστε  χωρίς τη συναίνεση σας

Αποθήκευση: Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας από την συγκεκριμένη σελίδα του ιστότοπου μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται για διάρκεια έξι μηνών και εν συνεχεία διαγράφονται.

 

 1. Όταν χρησιμοποιείτε/ κοινοποιείτε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακολουθείτε τους χρήσιμους συνδέσμους

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους Δικτυακούς Τόπους ή Apps μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την ΑΝΑΣΑ.

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθιστάτε διαθέσιμες μέσω των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΑΝΑΣΑς.

Ως εκ τούτου συλλέγουμε το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Επιπλέον το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας μπορεί να κοινοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση περιεχομένου είναι ενσωματωμένα με απλούς υπερσυνδέσμους (hyperlinks), και όχι με προσθήκες (plugin) που αναπτύσσουν πάροχοι κοινωνικών δικτύων. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σας δεν μεταδίδονται αυτόματα σε διακομιστές κοινωνικών δικτύων μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, όταν κοινοποιείτε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, διαβιβάζουμε στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για να κοινοποιηθεί το σχετικό περιεχόμενο. Στο περιβάλλον αυτό, δεν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, σε κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν και απλοί σύνδεσμοι προς τους ιστοτόπους μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας προς ένα κοινωνικό δίκτυο, ή εάν συνδεθείτε στο κοινωνικό δίκτυο για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, ο πάροχος του εν λόγω κοινωνικού δικτύου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που διατίθενται από τον αντίστοιχο πάροχο.

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί που σας επιτρέπει να μοιραστείτε την σελίδα μας ή ακολουθήσετε έναν χρήσιμο σύνδεσμο, θα ανακατευθυνθείτε σε άλλες ιστοσελίδες και θα υπαχθείτε έτσι στην πολιτική απορρήτου τρίτων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την συμμόρφωσή τους με Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

https://www.facebook.com/anasatrofigiaskepsi

 

Aπό τον διαδικτυακό ιστότοπο μας παραπέμπουμε σε σύνδεση με την σελίδα μας https://www.facebook.com/anasatrofigiaskepsi την οποία δημιουργήσαμε προς διάδοση του σκοπού της ΑΝΑΣΑς χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία της Facebook Inc., 1601 S Καλιφόρνια Ave, Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια 94304, Ηνωμένες Πολιτείες (εφεξής: «Facebook»).

Η fanpage https://www.facebook.com/anasatrofigiaskepsi δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του Facebook το οποίο και τη φιλοξενεί. Η σελίδα μας δεν έχει μέλη αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρήστες του Facebook το επιθυμούν να δηλώνουν είτε ότι τους αρέσει είτε να την ακολουθούν είτε να την κοινοποιούν.

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιώντας τη σελίδα μας και το κοινωνικό δομοστοιχείο «μου αρέσει», το Facebook αποθηκεύει στον σκληρό δίσκο του προσώπου που την επισκέφθηκε τουλάχιστον ένα cookie. Mε τη χρήση του διαβιβάζετε δεδομένα σας στο Facebook στο οποίο παρέχεται τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσει ως επισκέπτη της σελίδας μας. Για την προστασία σας και τις διαθέσιμες επιλογές δείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου του Facebook.

Στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε και κουμπιά που διαθέτει το Facebook, όπως το «Στείλτε Μήνυμα», όπου σε αναδυόμενο παράθυρο παρέχεται η δυνατότητα αποστολής κειμένου και εικόνας από κάμερα. Χρησιμοποιούμε τα δύο ως άνω κουμπιά προκειμένου να διευκολύνουμε και να συντομεύσουμε την επικοινωνία σας μαζί μας και εδώ έγκειται το έννομο συμφέρον μας. Πρόσβαση στην χρήση των ως άνω στοιχείων που περιέχονται στα απεσταλμένα μηνύματα έχει ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την «ΑΝΑΣΑ» και οι πληροφορίες που περιέχονται διαγράφονται μετά την πάροδο δέκα πέντε ημερών από την λήψη τους σε εμάς.

Με την χρήση της σελίδας μας, αξιοποιούμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Facebook και συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως εσείς τα έχετε προσδιορίσει χρησιμοποιώντας το κοινωνικό δίκτυο.  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως επισκεπτών της σελίδας μας για τον σκοπό κατάρτισης στατιστικών επισκεψιμότητας. Αποκτούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερη εικόνα του προφίλ των χρηστών της fanpage μας. Παράλληλα όμως και το Facebook αποκτά τη δυνατότητα να στοχοθετήσει καλύτερα τις διαφημίσεις που προβάλλονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εμφάνιση διαφημίσεων του Facebook κατά τη χρήση της σελίδας μας https://www.facebook.com/anasatrofigiaskepsi. Δεν χρησιμοποιούμε pixel του Facebook για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε αν συμβαίνει αυτό χρησιμοποιώντας τις ειδικές ρυθμίσεις που διαθέτει το Facebook και για τις οποίες ως υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη. Από την πλευρά μας ουδεμία εξουσιοδότηση έχουμε παράσχει στη Facebook Inc για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ούτε ευθυνόμαστε προς τούτο.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

 

Έχετε δικαιώματα όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Όταν η «ΑΝΑΣΑ» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα να το γνωρίζετε.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε το κλείδωμά τους.

Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, εάν θεωρείτε ότι είναι αθέμιτη και παράνομη, και να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας: Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΑΝΑΣΑ βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, ανακαλώντας την συναίνεσή σας.

Μπορείτε να ζητήσετε την κοινοποίηση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αλλαγές σε τρίτους στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μη συμμορφώνεστε με αυτοματοποιημένες αποφάσεις (που έχουν ληφθεί αποκλειστικά από μηχανές) οι οποίες σας θίγουν, όπως ορίζεται στη νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας ανά πάσα στιγμή, εάν πιστεύετε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας, όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματα παρατίθενται στα άρθρα 12 έως 23 του ισχύοντος Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΑΝΑΣΑ» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Για την ασφάλεια του διαδικτυακού ιστοτόπου μας, την εξασφάλιση της μυστικότητας, της ακεραιότητας και της προέλευσης μιας πληροφορίας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε την ασφαλή σύνδεση ΗΤΤΡ μέσω της τεχνολογίας δικτυακού πρωτοκόλλου ασφαλείας, Secure Sockets Layer (SSL).

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Η περίοδος διατήρησης από την πλευρά μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής και την υπηρεσία που ζητήσατε να σας παρασχεθεί:

 • Τα στοιχεία των φίλων και δωρητών μας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απάντησή μας προς εσάς
 • Τα e-mails που μας παρέχετε για να εγγραφείτε ως συνδρομητής στα Ενημερωτικά Δελτία μας διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης της συνδρομής.
 • Τα e-mails ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες στον Iστοχώρο μας διαγράφονται αυτομάτως μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια.
 • Τα στοιχεία που τηρούνται για σκοπούς προώθησης υπηρεσιών (marketing activities), τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την ΑΝΑΣΑ στο e-mail: anasa07@otenet.gr

 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία δεδομένων έναντι της ΑΝΑΣΑς

Η «ΑΝΑΣΑ» έχει ορίσει και γνωστοποιήσει προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Γ/ΕΙΣ/4038/25-05-2018], Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σας.

Εάν η «ΑΝΑΣΑ» επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία δεδομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε γραπτή αίτηση (θα την βρείτε εδώ), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@anasa.com.gr, είτε σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΝΑΣΑς στη διεύθυνση «ΑΝΑΣΑ», Λ. Συγγρού 36-38 Αθήνα ΤΚ 11742.

Καταρχήν, δεν μπορούμε να δεχθούμε προφορικές αιτήσεις (μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως), καθώς ενδεχομένως να μην μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την αίτησή σας άμεσα χωρίς προηγουμένως να την αναλύσουμε και να προβούμε στην αξιόπιστη ταυτοποίησή σας.

Η χρήση των πληροφοριών που θα αναφέρετε στην αίτηση άσκησης του δικαιώματος σας θα είναι αυστηρά περιορισμένη: τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο, για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και δεν θα αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  http://www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Tελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2018